Gu Xiaocui-XishuangBanna Tour Operator

Hi , I am Xiaocui (顾小翠/Gu Xiaocui in Chinese). As a professional tour operator for Yunnan Exploration in XishuangBanna, I am from Jinghong Tiancheng International Travel Agency.