Jade Dragon Snow Mountain Herbal Clinic of Doctor Ho Shixiu in Baisha Ancient Town, Lijiang

Chinese Name:丽江白沙古镇玉龙雪山草本诊所
English Name: Jade Dragon Snow Mountain Herbal Clinic of Doctor Ho Shixiu in Baisha Ancient Town, Lijiang