Benzhu Worship Festival in Binchuan County, Dali

Chinese Name:宾川县鸡足山镇上沧村白族本主节
English Name: Benzhu Worship Festival in Binchuan County, Dali
Location: Wocun Village (大营镇莴村) of Daying Town/Shangcang Village of Jizushan Town
Benzhu Festival in Binchan County is held in Shangcang Village of Jizushan Town;