Yongren Old Town in Yongren County, Chuxiong

Chinese Name: 永仁古城
English Name: Yongren Old Town in Yongren County, Chuxiong