Shitou Bai Ethnic Town in Yulong County, Lijiang

丽江纳西族自治县石头白族乡 Shitou Bai Ethnic Town in Yulong County, Lijiang