Huangshan Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县黄山镇 Huangshan Town in Yulong County, Lijiang