Zhang Jiexing – Inheritor of Bai “Chuichui Qiang” Drama in Yunlong County, Dali 

Zhang Jiexing – Inheritor of Bai “Chuichui Qiang” Drama in Yunlong County, Dali 

大理州云龙县长新乡白族吹吹腔传承人 – 张杰兴

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3381.html