Felix Chen-English-speaking Tour Guide and Driver in Jinghong, XishuangBanna

Hi I am Felix Chen (陈远亮/Chen Yuanliang in Chinese), working as English-speaking Tour Guide and English teacher in Jinghong, XishuangBanna.