Sports in Yunnan

Sports in Yunnan mainly introduces the famous sportspeople from Yunnan, the famous sports teams in Yunnan, the famous sports venues in Yunnan, etc. 

Sportspeople from Yunnan

Athletes from Yunnan

 • Cai Zelin
 • Chen Ding
 • Li Jianbo
 • Li Zewen
 • Xing Shucai
 • Xu Xingde
 • Yu Chaohong
 • Zhao Chengliang

Cyclists from Yunnan

 • Lü Xianjing
 • Shi Qinglan

Swimmers from Yunnan

 • Ha Sinan
 • Li Ji (swimmer)
 • Li Xiayan
 • Wang Xiaofu
 • Xie Zhi

 Sports Venues in Yunnan‎

 • Kunming Tuodong Sports Center
 • Shangri-La County Stadium

Sports teams in Yunnan

 Professional sporting teams in Yunnan have included the now defunct Yunnan Bulls in the Chinese Basketball Association and Yunnan Hongta in the Chinese Jia-A League. The Yunnan Lijiang Dongba football team currently competes in China League Two.