Yang Zhengfang – Inheritor of Silver Ornament-making Craft in Luquan County, Kunming

Yang Zhengfang – Inheritor of Silver Ornament-making Craft in Luquan County, Kunming 

禄劝县茂山乡银饰制作工艺传承人 – 杨正芳

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2591.html