Wang Yuanzhou – Architect of Dai Traditional Buildings in Jinggu County, Puer 

Wang Yuanzhou – Architect of Dai Traditional Buildings in Jinggu County, Puer 

普洱市景谷县傣族传统建筑艺人 – 王元周

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3283.html