Zhou Shaoxuan – Lusheng Player in Weixin County, Zhaotong 

Zhou Shaoxuan – Lusheng Player in Weixin County, Zhaotong 

昭通市威信县三桃乡芦笙艺人   -绉绍宣

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2763.html