Yangzong Town of Chengjiang County, Yuxi

Chinese Name: 玉溪市澄江县阳宗镇
English Name: Yangzong Town of Chengjiang County, Yuxi