Zhushan Town in Yiliang County, Kunming 

宜良县竹山镇 Zhushan Town in Yiliang County, Kunming