Dao Yongguang – Inheritor of Dai Bamboo-weaving Craft in Jinggu County, Puer 

Dao Yongguang – Inheritor of Dai Bamboo-weaving Craft in Jinggu County, Puer 

普洱市景谷县永平镇傣族竹编技艺传承人 – 刀永光

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2643.html