Wang Xinkang – Master of Caizha Paper Art in Ning’er County, Puer 

Wang Xinkang – Master of Caizha Paper Art in Ning’er County, Puer 

普洱市凤新街彩扎艺人 – 王兴康 

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2644.html