Yi Xuechang – Inheritor of Yi “Mopi Huagu Dance” in Xinping County, Yuxi

Yi Xuechang – Inheritor of Yi “Mopi Huagu Dance” in Xinping County, Yuxi 

玉溪市新平县平甸乡彝族“磨皮花鼓舞”传承人 – 易学昌

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2941.html