Huadeng Opera in Yuanmou County, Chuxiong

Huadeng Opera in Yuanmou County, Chuxiong  元谋花灯

Huadeng: Festive Lantern

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1149.html