Huadeng Opera in Yao’an County, Chuxiong 

Huadeng Opera in Yao’an County, Chuxiong   姚安花灯

Huadeng: Festive Lantern

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1150.html