Linkou Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong

Chinese Name:镇雄县林口彝族苗族乡
English Name: Linkou Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong