Jinuoshan Jino Ethnic Town in Jinghong City, XishuangBanna

Chinese Name:景洪市基诺山基诺族乡
English Name: Jinuoshan Jino Ethnic Town in Jinghong City, XishuangBanna