Qianliu Yi Ethnic Town in Lancang County, Puer City

Chinese Name: 澜沧县谦六彝族乡
English Name: Qianliu Yi Ethnic Town in Lancang County, Puer City