Guozhu Yi Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong

Chinese Name:镇雄县果珠彝族乡
English Name: Guozhu Yi Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong