Mingjiu Miao Ethnic Town in Mengzi City, Honghe Prefecture

Chinese Name:蒙自市鸣鹫苗族镇
English Name: Mingjiu Miao Ethnic Town in Mengzi City, Honghe Prefecture

Mingjiu Miao Ethnic Town of Mengzi City in Honghe Prefecture