Zhujiangyuan Grand Theater in Qujing

Zhujiangyuan Grand Theater in Qujing曲靖珠江源大剧院