Wang Liangcheng – Inheritor of  Cai-zha Papper Art in Yuanmou County, Chuxiong 

Wang Liangcheng – Inheritor of  Cai-zha Papper Art in Yuanmou County, Chuxiong 

元谋县元马镇彩扎传承人 – 王良成

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2615.html