Wenhai Elementary School in Yulong County, Lijiang

Chinese Name:玉龙县白沙镇文海小学
English Name: Wenhai Elementary School in Yulong County, Lijiang