Jiangcheng County Administrative Divisions

Jiangcheng Hani and Yi Autonomous County has jurisdiction over 5 towns, 2 townships. The seat of Jiangcheng County is Menglie Street.

  • 5 Towns: MenglieTown(勐烈镇), Zhengdong Town(整董镇), Kangping Town(康平镇), Baocang Town(宝藏镇), Qushui Town(曲水镇)
  • 2 Townships: Guoqing Township(国庆乡), Jiahe Township(嘉禾乡)