Nong Xueliang – Zhuang Opera Performer in Funing County, Wenshan 

Nong Xueliang – Zhuang Opera Performer in Funing County, Wenshan 

文山州富宁县归朝镇壮剧艺人 – 农学良

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3380.html