Tao Yinggui – Bulang “Niutuiqin” Musical Instrument Maker in Shuangjiang County, Lincang

Tao Yinggui – Bulang “Niutuiqin” Musical Instrument Maker in Shuangjiang County, Lincang

临沧市双江县大文乡布朗族牛腿琴制作艺人 – 陶应贵

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3289.html