Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Chinese Name: 盐津豆沙关
English Name: Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong

Doushaguan Pass in Yanjin County, Zhaotong