Liang Xiaolong – Inheritor of Stone-carving Skill in Jianchuan County, Dali 

Liang Xiaolong – Inheritor of  Stone-carving Skill in Jianchuan County, Dali 

剑川县天马乡石雕传承人 – 梁小龙

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2650.html