Shenchuan Reba Dance in Tacheng Town of Weixi County, Diqing

Chinese Name:维西县塔城镇神川热巴舞
English Name: Shenchuan Reba Dance in Tacheng Town of Weixi County, Diqing
http://www.sohu.com/a/202966726_100007546