Phoenix Hotel in Yuanmou County, Chuxiong

Phoenix Hotel in Yuanmou County, Chuxiong楚雄元谋县凤凰大酒店