Yunxian Shifoshan Coffee Farm

云县幸福石佛山精品咖啡示范庄园Yunxian Shifoshan Coffee Farm (Lincang)