Zhang Shineng, Inheritor of Bai Folk Carving Crafts in Nanjian County, Dali 

Zhang Shineng, Inheritor of Bai Folk Carving Crafts in Nanjian County, Dali 

大理南涧县得胜乡白族民间木雕技艺传承人 – 张师能

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2686.html