Xiao Huiyu – Inheritor of Yi Ethnic Costume-making Skill in Eshan County, Yuxi

Xiao Huiyu – Inheritor of Yi Ethnic Costume-making Skill in Eshan County, Yuxi 

峨山县小街镇彝族服饰制作传承人 – 肖会玉

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2621.html