Guansuo Opera of Xiaotun Village in Chengjiang County, Yuxi

Guansuo Opera of Xiaotun Village in Chengjiang County, Yuxi  澄江县小屯村关索戏

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1145.html