Yang Shuxiang – Lushengwu Dancer and Priest of Huashan Festival in Shizong County, Qujing 

Yang Shuxiang – Lushengwu Dancer and Priest of Huashan Festival in Shizong County, Qujing 

曲靖市师宗县高良乡芦笙舞艺人、花山节主持人- 杨树详

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3337.html