Yuhe Town of Zhenxiong County, Zhaotong

Chinese Name: 镇雄县雨河镇
English Name: Yuhe Town of Zhenxiong County, Zhaotong