Zhang Zhirong – Yao Folk Dancer in Jiangcheng County, Puer 

Zhang Zhirong – Yao Folk Dancer in Jiangcheng County, Puer 

普洱市江城县康平乡瑶族民间舞蹈艺人 – 张志荣

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3345.html