Jiang Kailiang – Folk Painting Artist in Zhanyi County, Qujing 

Jiang Kailiang – Folk Painting Artist in Zhanyi County, Qujing 

沾益县林角乡民间绘画艺人 – 姜开良

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2548.html