Joseph Rock’s Step from Bingzhongluo (Nujiang) to Chawalong (Tibet)

Joseph Rock’s Step from Bingzhongluo (Nujiang) to Chawalong (Tibet)