Kuoshi Festival of Lisu Ethnic Minority in Lufeng County, Chuxiong

Chinese Name: 禄丰县中村乡傈僳族阔时节
English Name: Kuoshi Festival of Lisu Ethnic Minority in Lufeng County, Chuxiong
Location:禄丰县中村乡河西村委会三家村
Kuoshi Festival of Lisu Ethnic Minority in Lufeng County is held in Sanjiacun Village of Zhongcun Town.
http://www.sohu.com/a/224176163_177330
http://www.sohu.com/a/223645285_478612