Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali

Chinese Name: 宾川鸡足山楞严塔
English Name: Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali
Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali-04 Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali-03 Lengyan Pagoda of Jizu Mountain in Binchuan County, Dali-02
Location: