Longchuanjiang River in Tengchong, Baoshan

Longchuanjiang River in Tengchong, Baoshan腾冲市龙川江