Qihe Town in Gucheng District, Lijiang

丽江古城区七河乡 Qihe Town in Gucheng District, Lijiang