Women’s Sun Festival of Zhuang Ethnic Minority in Xichou County, Wenshan

Chinese Name: 西畴县壮族女子太阳节
English Name: Women’s Sun Festival of Zhuang Ethnic Minority in Xichou County, Wenshan
Women’s Sun Festival of Zhuang Ethnic Minority is held Shangguo Village of Xisa Town in Xichou County, Wenshan.