Yizunian (Shiyuenian) New Year of Yi Ethnic Minority in Chuxiong City

Chinese Name: 楚雄市彝族年/十月年
English Name: Yizunian (Shiyuenian) New Year of Yi Ethnic Minority in Chuxiong City
Location:
http://www.chuxiong.cn/mzwhpd/mzjq/663161.shtml