Zhang Hai – Stone Carving Craftsman in Zhenxiong County, Zhaotong

Zhang Hai – Stone Carving Craftsman in Zhenxiong County, Zhaotong 

昭通市镇雄县乌峰镇石雕艺人 -张海

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3278.html